המחשת פתיחת מנעול
זמן שנותר עד לסיום התהליך -
:

שלום רב, רכישת הלוקרים הסתיימה. שנה טובה