המחשת פתיחת מנעול
זמן שנותר עד לסיום התהליך -
:

לצערנו כלל הלוקרים הושכרו.