המחשת פתיחת מנעול
זמן שנותר עד לסיום התהליך -
:

אנחנו עובדים על המערכת לקראת פתיחת שנת הלימודים, פרטים בהמשך. חופשה נעימה